Полезна информация

Банките готови да дават ипотечни кредити на българи, работещи в чужбина

Банките готови да дават ипотечни кредити на българи, работещи в чужбина

 

Българските банки са готови да кредитират българи, които пребивават легално и работят в чужбина. „На пазара вече има оферти за кредитиране на българи, работещи в чужбина, включително и в страни извън Европейския съюз, при същите условия, при които се финансират и клиентите в България”, съобщава Тихомир Тошев, изпълнителен директор на КредитЦентър и creditpiont.bg.

 

Тошев прогнозира, че през следващите години ще нараснат сделките с имоти с българи, работещи в чужбина, както и ще се увеличат ипотечните кредити, които българските банки дават на такива клиенти. Той очаква също повече банки да подобрят условията си за този тип клиенти. Процедурата по отпускането на кредит на българин, работещ в чужбина, е същата, както и при местните клиенти, като има няколко допълнителни документи, които клиентът трябва да осигури, поясняват от консултантската компания.

Основните от тях са: документ, удостоверяващ, че клиентът работи и пребивава легално в страната, източник на доходите му, извлечение от банковата му сметка за последните 6 месеца и справка от местно кредитно бюро, удостоверяваща задлъжнялостта му. В зависимост от източника на доходи могат да бъдат поискани и други документи. През януари например консултантите са работили с клиент – българин, законно пребиваващ и работещ в САЩ, който е искал да купи жилище в София с кредит, а не със спестявания, каквато е тенденцията напоследък.

“Повечето банки или не признаваха доходи от страни извън Европейския съюз, или отпускаха кредити при по-високи лихви и по-нисък процент финансиране. В последните месеци обаче виждаме готовност от страна на финансиращите организации да привлекат и насърчат и този специфичен сегмент клиенти”, заключава Тошев.

Източник: Investor.bg

 
CEREAN НСНИ Facebook Page